Stok / Satış Verimlilik Uygulamaları

Üretim ve pazarlama firmalarının sabit giderlerinin yanında çoğunlukla göz önünde olmayan ve maliyetleri gözardı edilen giderleri bulunmaktadır. Stok maliyetleri bu görülmeyen maliyetlerin başında gelmektedir.

Atilla Commercial solutions olarak;

  •  Stok devir hızı 1 / yıl ve altındaki stoklarınızın stratejik planını yapıp sizi maliyet yükünden kurtarıyor, ürünleri de ekonomiye geri kazandırıyoruz.
  • Stok yükünüzü satılabilir ürünlere çeviriyor, gelecekte tekrar aynı problemlerle karşılaşmamanız için önlemler alıyoruz.
  • Saha ve pazar ile ilgili satınalma birimlerinize stratejik bilgilendirme yaparak, doğru yol haritaları ile hareket etmelerini sağlıyoruz.